<?php
function isIdCard($cid)
{//判断身份证格式是否正确
  $vCity = array(
    '11','12','13','14','15','21','22',
    '23','31','32','33','34','35','36',
    '37','41','42','43','44','45','46',
    '50','51','52','53','54','61','62',
    '63','64','65','71','81','82','91'
  );
  if (!preg_match('/^([\d]{17}[xX\d]|[\d]{15})$/', $cid)) return false;
  if (!in_array(substr($cid, 0, 2), $vCity)) return false;
  $cid = preg_replace('/[xX]$/i', 'a', $cid);
  $vLength = strlen($cid);
  if ($vLength == 18) {
    $vBirthday = substr($cid, 6, 4) . '-' . substr($cid, 10, 2) . '-' . substr($cid, 12, 2);
  } else {
    $vBirthday = '19' . substr($cid, 6, 2) . '-' . substr($cid, 8, 2) . '-' . substr($cid, 10, 2);
  }
  if (date('Y-m-d', strtotime($vBirthday)) != $vBirthday) return false;
  if ($vLength == 18) {
    $vSum = 0;
    for ($i = 17 ; $i >= 0 ; $i--) {
      $vSubStr = substr($cid, 17 - $i, 1);
      $vSum += (pow(2, $i) % 11) * (($vSubStr == 'a') ? 10 : intval($vSubStr , 11));
    }
    if($vSum % 11 != 1) return false;
  }
  return true;
}

function get_xingzuo($cid)
{ // 根据身份证号,自动返回对应的星座
  if (!isIdCard($cid)) return '';
  $bir = substr($cid,10,4);
  $month = (int)substr($bir,0,2);
  $day = (int)substr($bir,2);
  $strValue = '';
  if (($month == 1 && $day >= 20) || ($month == 2 && $day <= 18)) {
    $strValue = "水瓶座";
  } else if (($month == 2 && $day >= 19) || ($month == 3 && $day <= 20)) {
    $strValue = "双鱼座";
  } else if (($month == 3 && $day > 20) || ($month == 4 && $day <= 19)) {
    $strValue = "白羊座";
  } else if (($month == 4 && $day >= 20) || ($month == 5 && $day <= 20)) {
    $strValue = "金牛座";
  } else if (($month == 5 && $day >= 21) || ($month == 6 && $day <= 21)) {
    $strValue = "双子座";
  } else if (($month == 6 && $day > 21) || ($month == 7 && $day <= 22)) {
    $strValue = "巨蟹座";
  } else if (($month == 7 && $day > 22) || ($month == 8 && $day <= 22)) {
    $strValue = "狮子座";
  } else if (($month == 8 && $day >= 23) || ($month == 9 && $day <= 22)) {
    $strValue = "处女座";
  } else if (($month == 9 && $day >= 23) || ($month == 10 && $day <= 23)) {
    $strValue = "天秤座";
  } else if (($month == 10 && $day > 23) || ($month == 11 && $day <= 22)) {
    $strValue = "天蝎座";
  } else if (($month == 11 && $day > 22) || ($month == 12 && $day <= 21)) {
    $strValue = "射手座";
  } else if (($month == 12 && $day > 21) || ($month == 1 && $day <= 19)) {
    $strValue = "魔羯座";
  }
  return $strValue;

}

function get_shengxiao($cid)
{ //根据身份证号,自动返回对应的生肖
  if (!isIdCard($cid)) return '';
  $start = 1901;
  $end = $end = (int)substr($cid,6,4);
  $x = ($start - $end) % 12;
  $value = "";
  if ($x == 1 || $x == -11) {$value = "鼠";}
  if ($x == 0) { $value = "牛";}
  if ($x == 11 || $x == -1) {$value = "虎";}
  if ($x == 10 || $x == -2) {$value = "兔";}
  if ($x == 9 || $x == -3) {$value = "龙";}
  if ($x == 8 || $x == -4) {$value = "蛇";}
  if ($x == 7 || $x == -5) {$value = "马";}
  if ($x == 6 || $x == -6) {$value = "羊";}
  if ($x == 5 || $x == -7) {$value = "猴";}
  if ($x == 4 || $x == -8) {$value = "鸡";}
  if ($x == 3 || $x == -9) {$value = "狗";}
  if ($x == 2 || $x == -10) {$value = "猪";}
  return $value;
}

function get_xingbie($cid)
{ //根据身份证号,自动返回性别
  if (!isIdCard($cid)) return '';
  $sexint = (int)substr($cid,16,1);
  return $sexint % 2 === 0 ? '女' : '男';
}

function getIDCardInfo($cid,$format=1)
{//根据身份证号,自动返回生日,是否成年等信息
  $result['error'] = 0;//0:未知错误,1:身份证格式错误,2:无错误
  $result['flag'] = '';//0标示成年,1标示未成年
  $result['tdate'] = '';//生日,格式如:2012-11-15
  if (!isIdCard($cid)) {
    $result['error'] = 1;
    return $result;
  }
  if (strlen($cid) == 18)
  {
    $tyear = intval(substr($cid, 6, 4));
    $tmonth = intval(substr($cid, 10, 2));
    $tday = intval(substr($cid, 12, 2));
  }
  elseif (strlen($cid) == 15)
  {
    $tyear=intval("19".substr($cid, 6, 2));
    $tmonth=intval(substr($cid, 8, 2));
    $tday=intval(substr($cid, 10, 2));
  }

  if ($tyear > date("Y")||$tyear<(date("Y")-100))
  {
    $flag=0;
  }
  elseif ($tmonth < 0 || $tmonth > 12)
  {
    $flag=0;
  }
  elseif ($tday < 0 || $tday > 31)
  {
    $flag = 0;
  }else
  {
    if ($format)
    {
      $tdate = $tyear."-".$tmonth."-".$tday;
    }
    else
    {
      $tdate = $tmonth."-".$tday;
    }

    if ((time()-mktime(0,0,0,$tmonth,$tday,$tyear))>18*365*24*60*60)
    {
      $flag=0;
    }
    else
    {
      $flag=1;
    }
  }
  $result['error'] = 2;//0:未知错误,1:身份证格式错误,2:无错误
  $result['isAdult'] = $flag;//0标示成年,1标示未成年
  $result['birthday'] = $tdate;//生日日期
  return $result;
}

?>

调用方式:

<?php

$res = getIDCardInfo('身份证号码');//获取身份证号码信息
var_dump($res);
$res = get_xingbie('身份证号码');//获取身份证号码上的性别
var_dump($res);
$res = get_xingzuo('身份证号码');//获取身份证号码上的星座
var_dump($res);
$res = get_shengxiao('身份证号码');//获取身份证号码上的生肖
var_dump($res);
最后修改:2018 年 01 月 24 日 08 : 51 AM
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏